Данъци и счетоводство

Обзор на съдебната практика по въпроси, свързани с прилагането на чл. 80, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Целта на материала е да се направи обзор на съдебна практика на ВАС, която би могла да помогне за разбиране на новите изисквания, въведени с нормата на чл. 80, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност относно доказателствата, удостоверяващи някои от обстоятелствата за ограниченията за корекции на ползван данъчен кредит.

Обзор на актуална съдебна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане – ІІ част (м. септември - декември 2023 г.) (продължение)

Румяна Йорданова, данъчен консултант
 

Настоящият обзор на съдебната практика е изготвен на основание влезли в сила решения на Върховния административен съд за периода от 01.09.2023 г. до 31.12.2023 г. Обхванати са решения, в които са изразени становища по казуси, свързани с прилагането на норми от Закона за корпоративното подоходно облагане. Поради значителния му обем, обзорът ще бъде публикуван в три последователни броя на е сп. "Данъци ТИТА". В настоящия брой е представена втората част.