ЗСч. ЗКПО. Относно отразяване в ГФО на предоставен заем при наличие на преценка на ръководството за несъбираемостта му

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.