ЗДДФЛ. Относно посочване в справката по чл. 73, ал. 1 на услуги по техническо обслужване на МПС

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.