ЗОПБ. Относно прихващане на дивиденти над 10 000 лв. срещу задължение на съдружници

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.