Данъци и счетоводство

ЗОПБ. Относно прихващане на дивиденти над 10 000 лв. срещу задължение на съдружници

ЗОПБ. Въпрос. Съдружници имат протокол от решение за разпределение на дивиденти над 10 000 лв.

 

Въпрос:

 

Допустимо ли е дивидентите да бъдат прихванати срещу тяхно задължение?

 

Отговор: Александра Атанасова, адвокат

ЗОПБ. Относно възможност за прихващане на дивидент над 1000 лв. с предоставен заем от съдружник

ЗОПБ. Въпрос. Нарушение ли е разпределен дивидент над 1000 лв. да бъде прихванат с предоставен заем от собственика на дружеството, който е над 1000 лв.?

 

Отговор: Александра Атанасова, адвокат

ЗОПБ. Относно изплащане в брой на личен труд на собственик на ЕООД

ЗОПБ. Въпрос. ЕООД заплаща ежемесечно личния труд, положен от собственик на ЕООД в размер на 933 лв. съгласно решение на собственика. Възнаграждението се отчита счетоводно и декларира с декларация образец № 1 и декларация образец № 6, т.е. тези сума не остават скрити.

 

Въпрос:

Може ли възнаграждението да се изплаща в брой след като ще премине 10 000 лева до края на годината? Мненията са разнопосочни.

 

Отговор: Александра Атанасова, адвокат