Данъци и счетоводство

Обзор на данъчна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане - ІІІ част (второ полугодие на 2023 г.) (продължение)

Румяна Йорданова, данъчен консултант

 

Целта на настоящото изложение е да предостави информация относно създадената през второто полугодие на 2023 година практика по прилагането на различни норми от Закона за корпоративното подоходно облагане.