Данъци и счетоводство

Обзор на актуална съдебна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане – ІІ част (м. септември - декември 2023 г.) (продължение)

Румяна Йорданова, данъчен консултант

 

Настоящият обзор на съдебната практика е изготвен на основание влезли в сила решения на Върховния административен съд за периода от 01.09.2023 г. до 31.12.2023 г. Обхванати са решения, в които са изразени становища по казуси, свързани с прилагането на норми от Закона за корпоративното подоходно облагане. Поради значителния му обем, обзорът е публикуван в три последователни броя на е сп. "Данъци ТИТА". В настоящия брой е представена последната част.