Данъци и счетоводство

Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Александра Атанасова, адвокат

 

Целта на материала е да се разгледат промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, обнародвани в „Държавен вестник“, брой 36 от 23.04.2024 г.