Данъци и счетоводство

Някои актуални въпроси при представянето на финансовите отчети на предприятията за 2023 г.

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

Целта на материала е да се акцентира върху някои актуални финансово-счетоводно въпроси, които предприятията у нас би следвало да вземат предвид при изготвяне на годишните си финансови отчети за 2023 г.

Счетоводно отчитане и представяне на брака на активи

Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор


Целта на материала е да се разгледа подробно темата относно счетоводно отчитане и представяне на брака на активи, като редица казуси, някои от тях имащи спорно третиране,  са илюстрирани с числови примери.