Данъци и счетоводство

ЗКПО. ЗДДС. Относно получена комисионна и извършени разходи при условията на афилиейт партньорство

Казус. Фирма е сключила договор да извършва и предоставя онлайн услуги за промотиране търговската дейност, продуктите и/или услугите на партньор, при условията на афилиейт партньорство. Това се случва посредством видеоклипове в платформа Youtube. За фирмата това е допълнителна дейност, отделно от основната и - щампиране на дрехи и други принадлежности и тяхната продажба. Във връзка с извършваната допълнителна дейност, фирмата ще получи комисионна.

 

Въпроси:

1. Като данъчно признати разходи могат ли да се отчетат абонаменти и такси за собствен Youtube канал, където се осъществява афилиейт партньорството?

2. За получената комисионна фирмата трябва ли да издаде фактура, в която да начисли ДДС? Сделката ще е между български партньори?

 

Отговор: Румяна Йорднова, Ганка Петрова

ЗКПО. Относно третиране на разходи при организирано хранене и настаняване на служители и гости при работни срещи

ЗКПО. Въпрос. Дружество „А“ е дистрибутор на стоки в България. На всяко тримесечие се провеждат работни срещи в страната и чужбина, на които участват служители на дружеството и представители на търговските дружества, чиито стоки се дистрибутират, на които се правят отчети за извършената работа през изтеклото тримесечие и планове за следващото тримесечие. Организацията на срещите се прави от наета туристическа агенция, която издава фактура с посочена обща сума за организирането на събитието, в която се включват хотелското настаняване, изхранването, наема на залата, кафе паузите и организираната празнична вечеря. Изхранването превишава двукратния размер на дневните командировъчни пари, определени в  нормативен акт.

 

Въпроси:

1. Данъчно признати ли са извършените разходи за служителите на дружеството при провеждане на работни срещи?

2. Как следва да се третират разходите за гости от търговски дружества, чиито стоки се дистрибутират от предприятието?

 

Отговор: Румяна Йорданова, данъчен консултант

ЗКПО. Относно разход за начислен данък по чл. 79, ал. 1 от ЗДДС при установени липси по реда на чл. 28, ал. 3, т. 4

ЗКП0. Въпрос.  В материала: „ЗДДС. Относно дължимост на ДДС върху установени липси, отчетени по чл. 28, ал. 3, т. 4 от ЗКПО“ от майския брой т.г. на е-сп. Данъци ТИТА“ е посочено, че през 2023 г. при установени липси, които отговарят на разпоредбата на чл. 28, ал. 3, т. 4 от ЗКПО за данъчно признат разход, следва да се спази чл. 79, ал. 1 от ЗДДС и да се начисли данък в размер на ползвания данъчен кредит.

 

Въпрос:

Следва ли с отчетения разход по реда на чл. 79, ал. 1 от ЗДДС върху липси в обхвата на чл. 28, ал. 3, т. 4 от ЗКПО да се преобразува счетоводният финансов резултат за 2023 г.?

 

Отговор: доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант