Данъци и счетоводство

Обзор на актуална съдебната практика по Закона за корпоративното подоходно облагане – І част (м. януари - м. април 2024 г.)

Румяна Йорданова, данъчен консултант
 

Настоящият обзор на съдебната практика е изготвен на основание влезли в сила решения на Върховния административен съд за периода от 01.01.2024 г. до 30.04.2024 г. Поради значителния му обем, обзорът ще бъде разделен на три части и публикуван в този и следващите два броя на е сп. "Данъци ТИТА".