Попълване на Приложение № 1 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ от съдружник/собственик в ООД/ЕООД - самоосигуряващо се лице, полагащ личен труд в дружеството срещу възнаграждение

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.