Данъчно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ на дивиденти, които не са под формата на парични плащания

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.