ЗКПО. Деклариране на данъчната загуба за 2011 г. в Справка 4 - Пренасяне на данъчни загуби от ГДД по чл. 92 от ЗКПО

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.