Промени в ППЗДДС и ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

Задължение (липса на задължение) за подаване на декларация чл. 50 от ЗДДФЛ за 2011 г.
Представени са синтезирано в табличен вид:
-          случаите, при които физическите лица са освободени от подаване на данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ), като е обърнато внимание на новите моменти при освобождаване от деклариране на доходите от трудови правоотношения, в сила при подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2011 г.;
-          случаите, при които подаването на декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2011 г. е задължително, независимо, че  лицето не е придобило никакви доходи за 2011 г. или според чл. 52, ал. 1 от ЗДДФЛ е налице освобождаване от подаването й, като е обърнато внимание на новите моменти в сила и за ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2011 г.