ЗДДС. Отразяване в дневника за покупките на вноса на пощенски пратки

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.