Съдебна практика относно дължимост на данък при източника, когато доказателствата за прилагане на СИДДО не са представени към момента на ревизията

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.