ЗКПО. Открита счетоводна грешка, свързана с предходни ревизирани периоди

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.