Цена на дял в ООД и прехвърляне на вземания и задължения

Съдебна практика при определяне на стойността на дял при прекратяване на членство в ООД
 
 
Прекратяване на членство на съдружник в ООД може да стане на различни основания:
-         вследствие на прекратяване на дружеството като цяло;
-         прекратяване на членство в действащо ООД - напускане по собствено желание, изключване, смърт;
-         прехвърляне дела на друг съдружник или трето лице.
 
Основните правила за определяне стойността на дела за всеки от описаните случаи са заложени в Търговския закон, но при прилагането им в практиката съществуват доста спорове и неясноти, а коректното облагане при всеки от отписаните случаи на прекратяване на членство в ООД е невъзможно без правилното определяне на стойността на дела.
 
Ориентир за привилното определяне на стойността на дела за всеки от описаните три случаи може да бъде съдебната практика.