ЗДДФЛ. Деклариране в Декларацията по чл. 55, ал. 1 на суми по граждански договори

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.