ЗДДС. Вписване на текст „обратно начисляване” съгласно нормата на чл. 114, ал. 4 от ЗДДС

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.