ДОПК. Възможност за обжалване при едновременно получаване на февруарска и юнска покана за доброволно изпълнение и постановление за запор на банкови сметки

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.