Брой:

Съдебна практика

Съдебна практика относно определяне пазарния лихвен процент за целите на ЗКПО

Подбрани са три решения на ВАС, свързани с:
-         начина на определяне пазарния лихвен процент за целите на ЗКПО. Решенията са интересни поради обстоятелството, че отхвърлят приети в практиката подходи на приходните органи при определяне на пазарния лихвен процент за целите на ЗКПО като неприемливи;
-         дефиниране на периода, за който би следвало да се начислява пазарна лихва за целите на ЗКПО при предоставен заем на лице, обявено по-късно в неплатежеспособност, което впоследствие е заличено.

Рубрики