Деклариране в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ на случаи, които не са свързани с определяне на данъчно задължение, а са единствено с информационен характер

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.