ЗКПО. Относно пропуск, свързан с непопълване на Справката за пренасяне на загуба

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.