ЗКПО. Относно деклариране на дивиденти и парични взаимоотношения между клон и централа в Част VІ на ГДД по чл. 92 от ЗКПО

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.