Отново за авансовите вноски за корпоративния данък и понятието „нетни приходи от продажби“

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.