Попълване на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени през 2014 г.

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.