Ваучери за храна и възстановяване на ДДС

Третиране на разходи за командировки на шофьори във фирма за международен транспорт

Казусът е свързан с третиране на разходи за командировки на шофьори във фирма за международен транспорт от гледна точка на ЗКПО и ЗДДФЛ.