Авансово облагане на доходите от друга стопанска дейност и наем в полза на физически лица от предприятия и самооосигураващи се лица по смисъла на КСО през четвъртото тримесечие

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.