Преглед на основанията за прекратяване на трудовото правоотношение, въведени с промените в Кодекса на труда от месец юли 2015 г.

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.