БРОЙ 72, Декември 2015 г.

Третиране по ЗДДС и ЗДДФЛ на местно физическо лице, регистрирано по ЗДДС, за доходи от международни проекти в страната и чужбина

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.