Данъчни облекчения и лихви

Съдебна практика относно опрощаване на задължение за целите на чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗКПО
Представено е решение на ВАС относно казус кога може да се приеме, че е налице опрощаване на задължение, за да се счита, че са налице основания за извършване на преобразуване на счетоводния финансов резултат в увеличение по реда на чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗКПО. 

Решението представлява косвено интерес и по повод прилагане на чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗКПО и чл. 44, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси.