ЗКПО. Прилагане на чл. 46 от ЗКПО при трансформиране на дълг в капитал или резерв

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.