ЗКПО. Относно прилагане на чл. 75, ал. 3 от ЗКПО при наличие на РА за периода на допускане на грешката

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.