ЗКПО. Прилагане на чл. 46, ал. 3 от ЗКПО при заместване в дълг

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.