ЗДДФЛ. Относно деклариране на скрито разпределение на печалбата в Справката по чл. 73, ал. 1

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.