ЗДДФЛ. Относно облагане на български гражданин, пребиваващ извън България повече от 183 дни

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.