ЗСч. Относно момента на заприходяване на орехова градина като биологичен ДМА

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.