ЗДДФЛ. Относно ползване на чл. 189б от ЗКПО от лица прилагащи чл. 29а от ЗДДФЛ

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.