Промени в ЗАДС и Закона за офшорките

Относно полагане на труд от съдружник като самоосигуряващо се лице
 
 
Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 
Лице - съдружник в ООД, извършва дейност във фирмата без да е управител и се осигурява като самоосигуряващо се лице върху 420 лв. Лицето не участва в други дружества. При проверка от Инспекция по труда се констатира, че след като лицето - съдружник не е и управител, а само съдружник - той работи незаконно във фирмата.
 
Целта  е да се изясни законосъобразността на извършване на дейност от съдружник по описания начин, като и с дължимите от него данъци и осигуровки. 
Противоречие между съдебната и данъчната практика при третиране по реда на ЗДДФЛ на игрите, при които печалбата се определя на случаен принцип
 
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 

Целта на материала е да се посочи противоречивият прочит на разпоредбата на чл. 13, ал. 2, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) от приходните органи и ВАС.