Ред за предоставяне на отделните видове разрешения за пребиваване и работа на граждани на трети държави в Република България съгласно изискванията на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и правилника за неговото прилагане

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.