ЗСч. Относно акции в АД, заличавано към 31. 01. 2017 г. на основание на § 5г, ал. 4 от ПЗР на ЗТР

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.