Казуси за работа на българи за чуждестранни лица и на чужденци извън България за местни лица - осигуряване, ЗДДФЛ, ЗДДС

Първо издание (2021) Казуси за работа на българи за чуждестранни лица и на чужденци извън България за местни лица - осигуряване, ЗДДФЛ, ЗДДС


СЪДЪРЖАНИЕ

За да отворите Е-книгата е необходимо
да закупите достъп до нея.