Преотстъпване на данък на регистрираните земеделски стопани - актуална съдебна и административна практика

Първо издание (2021) Преотстъпване на данък на регистрираните земеделски стопани - актуална съдебна и административна практика


СЪДЪРЖАНИЕ

За да отворите Е-книгата е необходимо
да закупите достъп до нея.