Трудова дисциплина и дисциплинарна отговорност на работника и служителя

Първо издание (2018) Трудова дисциплина и дисциплинарна отговорност на работника и служителя


СЪДЪРЖАНИЕ

За да отворите Е-книгата е необходимо
да закупите достъп до нея.