Новини

Изплащане компенсации на лица, осигурени в икономически дейности, с  временни ограничения за осъществяването им


19 октомври, 2021

В ДВ. бр.  87 от 19.10.2021 г. е обнародвано ПМС № 328 от 14 октомври 2021 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители и на самоосигуряващи се лица, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, в сила от 07.09.2021 г.

Дати уебинари


14 октомври, 2021

Обявяваваме датите на планираните ни уебинари до края на 2021 г. и през януари 2022 г., както и общите положения, приложими за тях.

Промени в ПМС № 151 от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта


12 октомври, 2021

В ДВ. бр. 85 от 12.10.2021 г. е обнародвано ПМС № 322 от 7 октомври 2021 г. за изменение и допълнение на ПМС № 151 от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка.

Ново ► е-книга - земеделци


11 октомври, 2021

Нова е-книга:

Преотстъпване на данък на регистрираните земеделски стопани - актуална съдебна и административна практика 

Автор: Румяна Йорданова, данъчен експерт

Деклариране на дивидент при проверки на фиктивни касови наличности


10 октомври, 2021

На интернет страницата си НАП информира за деклариране на над 2,8 млн. лв. изплатен дивидент към собственици на юридически лица в първите два работни дни на октомври.

Ново ► още две е-Книги!


05 октомври, 2021

Нови е-Книги:

 

Казуси за работа на българи за чуждестранни лица и на чужденци извън България за местни лица  - осигуряване, ЗДДФЛ, ЗДДС

Автори: Борислав Димчев, Евгения Попова, Моника Петрова

 

Работа на чужденци в Република България - трудовоправни аспекти, осигуряване, данъци

Автори: Михаил Илиев, Димитър Бойчев, Людмила Мермерска

Публикувани са проекти за промени в ЗДДС, ЗАДС и ЗКПО


05 октомври, 2021

На интернет страницата на Министерство на финансите са  публикувани за обществено обсъждане законопроекти за изменение и допълнение на:

- Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);
- Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и
- Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). В преходните разпоредби към ЗКПО са въведени и промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 

Информация на НАП относно здравното осигуряване на сезонните работници


04 октомври, 2021

На интернет страницата си НАП информира, че сезонните работници, които не започват друга работа след приключване на летния сезон или се регистрират на трудовата борса без право на обезщетение, ще трябва да плащат здравните си осигуровки сами.

Нови електронни услуги за прилагане на специални режими за облагане с ДДС


01 октомври, 2021

На интернет страницата си НАП информира за внедряването на две нови услуги в Е-портала на НАП: „Приемане на справка-декларация за прилагане на специален режим извън Съюза“ и „Приемане на справка-декларация за прилагане на специален режим в Съюза“. 

Информация на НАП за проверки на доходи от интернет търговия


26 септември, 2021

На интернет страницата си НАП информира за извършване на проверки на лица с високи доходи от интернет търговия.