Новини

Промяна в ставки по ДДС в Германия


06 юли, 2020

На интернет страницата си НАП уведомява за промяна в ставки по ДДС в Германия  от 1 юли 2020 г.

Нова Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости


03 юли, 2020

В ДВ, бр. 59 от 03.07.2020 г. е обнародвано ПМС № 139 от 26.06. 2020 г. за приемане на Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости.

Прилагане на алтернативния режим за отчитане на продажби


01 юли, 2020

На интернет страницата си НАП информира, че от 1 юли 2020 г., чрез електронната услуга за подаване на информация по Приложение № 33 от Наредба № Н-18/2006 г. електронните търговци ще могат да заявят желанието си да прилагат алтернативния режим за отчитане на продажби, за които е извършено неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта.

Становище за прилагане на намалената ставка на ДДС


29 юни, 2020

На интернет страницата на НАП е публикувано Становище за прилагането на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента, съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 , в сила от 1 юли 2020 г.

Решение на ВАС относно отмяна на чл. 87а ППЗДДС


26 юни, 2020

В ДВ. бр. 57, от 26.6.2020 г. е обнародвано Решение на ВАС № 10037 от 1 юли 2019 г. по административно дело № 10108 от 2017 г., с което e отменена разпоредбата на чл. 87а от Правилника за прилагане на ЗДДС.

Прилагане на ставка 9 на сто


24 юни, 2020

На интернет страницата си НАП дава кратка информация относно прилагането на ставката 9 на сто при облагане на определени доставки с ДДС, в сила от 01.07.2020 г.  

Удължаване на срокове в Наредба Н-18


23 юни, 2020

На интернет страницата на НАП е публикувана информация относно изготвен и представен за обществено обсъждане проект за промени в Наредба Н-18.

Допълнение в НРВПО


23 юни, 2020

В ДВ. бр. 56 от 23.06.2020 г. e обнародвано ПМС № 130 от 18.06.2020 г. за допълнение в Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО).

Обнародван ЗИД ЗДДС


19 юни, 2020

В ДВ. бр. 55 от 19.06.2020 г. е обнародван  Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД ЗДДС), в сила от 01.07.2020 г.

Изменение на договора с Руската федерация за социална сигурност


16 юни, 2020

В ДВ.  бр. 54 от 16.06.2020 г. са обнародвани:

- Протокол за изменение на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г., подписан на 4 март 2019 г. в София;
- Протокол за изменение на Споразумението между министъра на труда и социалната политика на Република България и Министерството на здравеопазването и социалното развитие на Руската федерация за прилагане на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г.