Новини

Подаване на коригираща декларация по ЗКПО И ЗДДФЛ


21 септември, 2018

На Интернет страницата си НАП напомня, че тъй като тази година 30 септември е в неделя, на 1 октомври изтича срокът за подаване на коригираща декларация от физическите и юридическите лица.

Важно! Промоцията изтича след 7 работни дни


20 септември, 2018

Остават само 7 работни дни до края на промоцията, при която при абонамент за цялата 2019 година получавате като бонус и е-книгата „Данъци върху разходите“. Ако искате да я ползвате, не пропускайте тази възможност.

 


Промени в АПК, ДОПК, КСО, КТ, ЗЗО, НЕВДВКПОВ и СИДДО със Саудитска Арабия


18 септември, 2018
В ДВ, бр. 77 от 18. 09. 2018 г. са обнародвани:
-   Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), в сила от 01. 01. 2019 г. с ПЗР на който се правят синхронизиращи промени в редица нормативни актове, включително в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), Кодекса за социално осигуряване (КСО), Кодекса на труда (КТ), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО);
-    ПМС № 193 от 13. 09. 2018 г. за допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДВКПОВ), в сила от 01. 10. 2018 г.;
-   Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението от данъчно облагане (СИДДО със Саудитска Арабия).

E - писма на НАП до земеделскитe стопани


11 септември, 2018

На Интернет страницата си НАП информира, че започна изпращането на електронни писма до земеделски стопани, при които са установени разминавания между данните за изплатени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“ и декларираните суми пред приходната агенция.

Семинари с Людмила Мермерска, Моника Петрова, Даниела Даракчиева, Димитър Бойчев и Михаил Илиев


07 септември, 2018
Записването за семинарите на TITA.BG започна. Лекторите ни са:
 
доц. д-р Людмила Мермерска (ЗКПО, ЗДДФЛ)
Моника Петрова (ЗДДС) / Даниела Даракчиева (ЗДДС)
Димитър Бойчев (КСО)
д-р Михаил Илиев (КТ)
 
Всички участници в семинарите получават като бонус достъп до е-семинарите ни.

50 000 земеделци не са декларирали получени субсидии


04 септември, 2018

На интернет страницата си НАП уведомява, че не са платени данъци върху земеделски субсидии на обща стойност 120 000 000 лева. Броят регистрирани земеделски производители, които не са декларирали получените субсидии е 50 000. 

Излезе новата е-книга на доц. д-р Мермерска за данъци върху разходите


03 септември, 2018
Излезе новата е-книга на доц. д-р Людмила Мермерска:
 
Първо издание (2018): Данъци върху разходите - кога и как се прилагат за лични придобивки на работещите във фирмата?

Ново! Откриваме абонаментната кампания 2019 с голям бонус!


01 септември, 2018

Ако до 30.09.2018 г. се абонирате за цялата календарна 2019 г. – цената на абонамента е 239 лв. (ДДС вкл.) – ще получите като бонус допълнителни продукти на стойност 192 лв.

Проекто промени в данъчното законодателство за 2019 г.


31 август, 2018

На интернет страницата на Министерството на финансите е публикуван за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).  В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта са предложени промени и в ЗДДФЛ, ЗМДТ, ЗАДС, ЗДДС, ДОПК, ЗМ, ЗСч, ЗЮЛНЦ, както и в други нормативни актове във връзка с предложените промени.

Промени в Наредба № H-1 от 2014 г. за контрола върху средствата за измерване на акцизни стоки


31 август, 2018

В ДВ, бр. 72 от 31. 08. 2018 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки, в сила от 31.08.2018 г.