Новини

Промени в ППЗАДС


20 юли, 2018

В ДВ, бр. 60 от 20. 07. 2018 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС), който влиза в сила от датата на обнародването му.

Промени в КТ


17 юли, 2018

В ДВ, бр. 59  от 17.07.2018 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИД КТ),

Калкулатор на загубите от недекларирани доходи


16 юли, 2018

На Интернет страницата си НАП информира за съвместно разработен с експерти на НОИ калкулатор на загубите, с който всеки може да изчисли колко би загубил в следващите 30 години, ако се осигурява на по-нисък от реалния си доход.

Промени в ППЗДДС и НРВПО


13 юли, 2018
В ДВ, бр. 58 от 13. 07. 2018 г. са обнародвани:
-   Правилник за изменение и допълнение на правилника за прилага на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), в сила от 13 .07. 2018 г. с отделни изключения;
-   Постановление № от 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО), в сила от 01.07.2018 г. с отделни изключения.

Промени в Наредбата за обезщетенията и ЗРБ


10 юли, 2018

В ДВ, бр. 57 от 10. 07. 2018 г. са обнародвани:
-   Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗИДЗРБ), в сила от 01.09.2018 г. и
-   Постановление № 127 от 4 юли 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, в сила от 01.07.2018 г.

 

Актуален наръчник за доходите на физическите лица за 2018 г.


09 юли, 2018

На интернет страницата на НАП е публикуван актуален наръчник за доходите на физическите лица за 2018 година.

НАП започва масирани проверки за касови бележки по Черноморието


02 юли, 2018

На Интернет страницата си НАП уведомява, че планира 25 000 проверки в рамките на туристическия сезон с цел подобряване на данъчната отчетност на търговците по Черноморието.

Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2018 г.


28 юни, 2018

На Интернет страницата на НАП е публикуван Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2018 г.

Проверки на фирми, провеждащи обучение на бъдещи шофьори


26 юни, 2018

На Интернет страницата на НАП е публикувана информация за стартирали проверки за укрити приходи на фирми, провеждащи обучение на бъдещи шофьори.

Допълнение на КСО


26 юни, 2018

В ДВ, бр. 53 от 26. 06. 2018 г. е обнародван Закон за допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО).