Новини

Краен срок за промяна на вида на осигуряването


16 януари, 2018

На Интернет страницата си НАП напомня, че самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си за тази година до 31 януари 2018 г.

Срокове за подаване на ГДД и за ползване на отстъпка


15 януари, 2018

На Интернет страницата на НАП е публикувана информация, с която се напомня, че крайният срок за подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ по електронен път, за да могат физическите лица да ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне е до 31. 01. 2018 г., като целия размер на данъка за довнасяне следва да се внесе до 31. 01. 2018 г. Посочват се и крайните срокове за подаване ГДД по чл. 92 от ЗКПО, както и на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Срок за подаване на справка-декларация по ЗДДС


12 януари, 2018

Срокът за подаване на справка-декларация е регламентиран в чл. 125, ал. 5 от ЗДДС и същият не е променен.

Справка за собствеността на акции с ПИК от НАП


11 януари, 2018

На Интернет страницата си НАП уведомява за обща електронна услуга за гражданите на Централен депозитар и НАП. Всеки ще може да направи подробна справка за собствеността си върху акции на интернет страницатa на Централен депозитар чрез въвеждане на ЕГН и персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП.

Нова е-услуга „Данни за сервизни техници с право на сервизна дейност"


11 януари, 2018

На Интернет страницата на НАП е достъпна нова е-услуга „Данни за сервизни техници, преминали обучение и имащи право на сервизна дейност“, достъпна с квалифициран електронен подпис (КЕП), предназначена за производители и вносители на електронни системи с фискална памет.

ГДД с баркод


10 януари, 2018

На Интернет страницата си НАП информира, че годишните данъчни декларации с баркод са налични на страницата й.

НАП напомня за някои важни промени в ЗДДС


09 януари, 2018

На Интернет страницата си НАП напомня за някои важни промени в режима на деклариране и регистрация по ЗДДС от началото на 2018 г.

Видео семинари - промени 2018 г.


07 януари, 2018

Видео семинарите за промените в данъчното и осигурителното законодателство през 2018 г. вече са заснети.

Съобщение на АВ във връзка с прехвърляне на предприятие и дружествен дял


05 януари, 2018
На Интернет страницата на Агенцията по вписванията (АВ) е публикувано съобщение във връзка изменението в Търговския закон с ПРЗ на ЗИД на Кодекса на труда (в сила от 22.12.2017 г.), относно прехвърляне на търговско предприятие и  дружествен дял.

10 евъргрийна от архива на ТИТА


05 януари, 2018
В архива на сп. Данъци ТИТА, натрупан  2010 - 2017 г., има над 1000 публикации. Много остават актуални. Струва си да търсите сред тях за решение на Ваши казуси с подобрената ни търсачка. Подбрахме 10 публикации за периода от 2010 г. до 2017 г., които продължават за бъдат актуални и считаме, че си струва да знаете за тях.