Новини

Деклариране на скрито разпределение до края на 2017 г.


17 ноември, 2017

На Интернет страницата си НАП информира, че декларирането на скритото разпределение на големи касови наличности, натрупани за предходни периоди, е възможно до края на 2017 г.

Писма на НАП за липсващи данни в ГДД за съставители на ГФО


16 ноември, 2017

На Интернет страницата си НАП съобщава за изпращането на писма до клиенти, подали ГДД по чл. 92 от ЗКПО и по чл. 50 ЗДДФЛ, в които са открити липсващи или грешни данни за съставителя на ГФО или неуточнен вид на правоотношението със задълженото лице.

Обнародван е ЗИД ЗПФ


14 ноември, 2017

В ДВ, бр. 91 от 14. 11. 2017 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси (ЗИД ЗПФ).

Семинар с Мермерска, Даракчиева, Бойчев януари 2018 г. Побързай!


12 ноември, 2017

Последен шанс да посетите семинара ни: "Промени 2018 г. Годишно приключване ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС, КСО." Лектори: Доц. д-р. Людмила МЕРМЕРСКА, Даниела ДАРАКЧИЕВА, Димитър БОЙЧЕВ. Дата: 30 - 31 януари 2018 г.

НАП напомня чрез емейл за неплатени задължения


07 ноември, 2017

На Интернет страницата на НАП е публикувана информация за нова кампания на НАП да напомня чрез емейл за неплатени задължения.

Ново видео: ЗОВ за работници в производствено предприятие


05 ноември, 2017

Гледайте на Интернет страницата на ТИТА ново безплатно видео: ЗОВ за работници в производствено предприятие

Семинари с Мермерска, Петрова, Бойчев, Илиев януари 2018 г. Побързай!


05 ноември, 2017

Запишете се за семинарите на сп. "Данъци ТИТА" този януари. Ограничени места. Побързайте! Лектори: Людмила МЕРМЕРСКА, Моника ПЕТРОВА, Димитър БОЙЧЕВ,  Михаил ИЛИЕВ

Промени в ЗМДТ


03 ноември, 2017

В ДВ, бр. 88 от 03. 11. 2017 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗИД ЗМДТ), в сила от 01. 01. 2020 г.

Ново! Купи време!


01 ноември, 2017

Нямате време? А още дори не е дошъл декември.

Знаем и затова направихме нова функционалност, с която само за няколко минути на месец да се запознавате с най-важите акценти на материалите ни.

Подаване на отчети по държави по чл. 143ф от ДОПК и уведомления по чл. 143ш от ДОПК


31 октомври, 2017

На Интернет страницата на НАП в меню „Международни дейности“ в новата Рубрика „Обмен на отчети по държави“ е обнародвана Заповед № ЗЦУ-1410/31.10.2017 г. на изпълнителния директор на НАП за утвърждаване на ред и формат за подаване на отчети по държави по чл. 143ф от ДОПК и уведомления по чл. 143ш от ДОПК.