Новини

Иноформация на НАП за предприети контролни действия


13 септември, 2021

НА интернет страницата си НАП информира за предприети контролни действия, свързани с проверки в помещения на фирми, занимаващи се с ремонт и търговия на машини за производство и пакетиране на цигари, както и тотален данъчен контрол на търговията с горива, като следи движението на всеки литър гориво от изходите на данъчните складове до бензиностанциите за крайна продажба.

Биткойн и личното подоходно облагане


07 септември, 2021

Представяме видео казус относно данъчното третиране по реда на ЗДДФЛ при извършени транзакции с биткойн от физически лица.

Денонощни проверки на 13-те най-големи борси за плодове и зеленчуци


02 септември, 2021

На интернет страницата си НАП информира, че данъчни от звеното за фискален контрол започват денонощни наблюдения в 13-те най-големи борси в страната за плодове и зеленчуци.

Видео казус относно видеоплатформите и ЗДДФЛ


24 август, 2021

Представяме видео казус относно видеоплатформите, превърнали се за физическите лица в ново средство за генериране на доходи, от гледна точка на данъчни проблеми при прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Видео казус относно дигиталните номади и данъците, които (не) плащат


10 август, 2021

Представяме видео казус относно новото явление "дигитално номадство" от гледна точка на данъчни проблеми, с които могат да се сблъскат дигиталните номади.

Нова Информационна система „Бизнес цикли“ на НСИ


03 август, 2021

От 03.08.2021 г. НСИ стартира нова Информационна система „Бизнес цикли“ (ИС БЦ), изградена чрез високотехнологични ИТ решения. Тя заменя внедрената през 2012 г. ИС „Краткосрочна бизнес статистика“.

Уебинар: Всичко, което трябва да знаем за новата СИДДО с Кралство Нидерландия


01 август, 2021

Лектор: Иван Антонов, главен юристконсулт - Дирекция „СИДДО“

Уебинар в Zoom |17/09/2021 - 9.00 -14.00. | 60 лв. (ДДС вкл.) |запис до 17.10.2021 г.

Информация на НАП за новата СИДДО с Холандия


29 юли, 2021

На интернет страницата си НАП уведомява, че на 31 юли 2021 г. ще влезе в сила новата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Нидерландия (обн. ДВ, бр. 55 от 2 юли 2021 г.).

Информация за хазартните оператори


26 юли, 2021

На интернет страницати НАП информира,  че хазартните оператори, подаващи информация към сървър на НАП, е необходимо до 01.10.2021 г. да преминат към TLS сертификати, версии 1.2 или 1.3, както и към протокол HTTPS.

Нова СИДДО с Холандия


02 юли, 2021

В ДВ. бр. 55 от 02.07.2021 г. е обнародвана Спогодба между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане, в сила от 31 юли 2021 г.