Новини

Чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ - починало лице


20 януари, 2020

При подаване на данни за починало лице по трудово правоотношение в Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ в  момента е налице проблем – целият файл не се приема на основание некоректно подадени данни. 

Ползване на на е-услуги на НАП


17 януари, 2020

 

Пропомняме на всички потребители на е-услуги на НАП, че в съобщение, публикувано на страницата й на 07.01.2020 г. е посочено, че на 14 януари 2020 г. Microsoft спира поддръжката на операционна система Windows 7.

Актуални образци на декларации по ЗМДТ


17 януари, 2020

В ДВ, бр. 5 от 17.01.2020 г. (Неофициален раздел) е обнародвана Заповед № ЗМФ-24 от 10 януари 2020 г. на министъра на на финансите за одобряване на образци на данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за облагане с патентен данък и за облагане с туристически данък.

Становище относно Наредба № Н-13


16 януари, 2020

На Интернет страницата на НАП е публикувано становище № 20-00-13/15.01.2020 г.  по прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, в сила от 03. 01. 2020 г.

Нe се удължава срокът по Наредба Н-18


13 януари, 2020

На Интернет страницата си НАП обяви, че срокът за привеждане на дейността на търговците, използващи софтуер за управление на продажбите (СУПТО), с изискванията на Наредба Н-18 няма да бъде удължаван, като също така и отново информира относно най-важните крайни срокове по Наредбата.

Становище за прилагане на новите разпоредби по чл. 96, ал. 10 и 11 от ЗДДС


10 януари, 2020

На Интернет страницата на НАП е публикувано Становище за прилагане на новите разпоредби по чл. 96, ал. 10 и 11 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Програмен продукт „Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ” за изплатени доходи на физически лица


10 януари, 2020

На Интернет страницата на НАП е публикуван програмен продукт „Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ” за изплатени доходи на физически лица след 31.12.2018 г.

Информация на НАП относно електронните магазини


07 януари, 2020

На Интернет страницата си НАП информира относно алтернативната възможност за регистриране и отчитане на онлайн продажбите, извършвани от електронните магазини чрез издаване на документ за продажбата, който не е издаден от фискално устройство или интегрирана система за управление на търговската дейност.

Обнародван е образецът на декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч


07 януари, 2020

В ДВ, бр. 2 от 07.01.2020 г. (Неофициален раздел) е обнародвана Заповед № ЗМФ-1263/30.12.2019 г. на министъра на финансите, с която се одобрява образец на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч).

Становище по прилагане на осигурителното законодателство за 2020 г.


06 януари, 2020

На Интернет страницата на НАП е публикувано становище по прилагане на осигурителното законодателство за 2020 г.