Новини

Относно Решението ВАС за отмяна на текстове в Наредба № Н-18


25 ноември, 2020

С Решение № 14406 от 20.11.2020 г.  по адм. дело № 8705 от 2019 г. тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) - Второ отделение отмени редица текстове от Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. Решенито не е окончателно и може да се обжалва.

 

Записи уебинари 27.11 - 08.12.2020


23 ноември, 2020

Във връзка с множеството въпроси можете ли да гледате уебинарите ни на запис - можете да закупите достъп до записи от уебинарите ни при условията приложими за всеки уебнар.

Промени в Закона за извънредното положение


17 ноември, 2020

В ДВ. бр. 98 от 17.11.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.

Проверки на пазарите за плодове и зеленчуци


04 ноември, 2020

На интернет страницата на НАП е публикувана информация за предприети масови проверки от инспектори на звеното за фискален контрол в НАП на пазарите за плодове и зеленчуци в цялата страна.

Промени в регистър Бултстат


03 ноември, 2020

В ДВ, бр. 94 от 03.11.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗИД ЗРБ). Важна промяна е служебно преобразуване от Агенцията по вписванията на ЕИК за физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от 10-значен на 9-значен код в 14-месечен срок след обнародването на ЗИД ЗРБ,

Няма места за уебинара: "Годишно приключване – ЗДДФЛ 2020 г."


30 октомври, 2020

Местата за уебинара: "Годишно приключване – ЗДДФЛ 2020 г." с лектор доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант са изчерпани.

Няма места за уебинара: "ЗДДС – годишно приключване 2020 г. и очакваните промени през 2021 г."


26 октомври, 2020

Местата за уебинара на тема: "ЗДДС – годишно приключване 2020 г. и очакваните промени през 2021 г." с лектор Моника Петрова, данъчен експерт, са изчерпани.

Няма свободни места за уебинарите за годишно приключване – ЗКПО 2020 г.


22 октомври, 2020

Местата за двата уебинара по ЗКПО, лектор доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант са изчерпани.

Прагове за деклариране по системата „Интрастат“ за 2021 г.


21 октомври, 2020

На интернет страницата на НАП е публикувана Заповед № РД-05-918/20.10.2020 г. за определяне на праговете за деклариране по системата „Интрастат“ за 2021 г.

Становище относно намалена ставка на ДДС при използване на спортни съоръжения


20 октомври, 2020

На Интернет страницата на НАП е публикувано Становище относно приложение на намалената ставка на ДДС за доставка на услуга за използване на спортни съоръжения.