Новини

Смяна на софтуер и касови апарати


16 януари, 2019

На Интернет страницата си НАП напомня, че всяка регистрирана по ДДС фирма има 2 седмици, в които да започне смяната на софтуера за управление на продажбите и касовите си апарати, за да успее да се вмести в крайния срок до края на март,

Становище за осигурителното законодателство за 2019 г.


15 януари, 2019

На Интернет страницата на НАП е публикувано становище по прилагане на осигурителното законодателство за 2019 г.

Поправка в ППЗДДС


15 януари, 2019

В ДВ, бр. 5 от 15.1.2019 г. Министерството на финансите прави поправки във връзка с установени технически грешки в Правилника за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), обнародван в ДВ, бр. 3 от 2019 г.):

Проверки на НАП на търговци на криптовалута


14 януари, 2019

На Интернет страницата си НАП информира, че започва проверки на дружества, чийто предмет на дейност е покупко-продажба на криптовалути.

Информация на НАП относно касовите апарати


14 януари, 2019

На Интернет страницата си НАП информира, че до месец от НАП ще пуснат специално мобилно приложение, чрез което клиентите ще могат да проверяват дали касовата им бележка е истинска и да я регистрират автоматично в лотарията с касови бележки на НАП www.kasovbon.bg

Наближава крайният срок за посрещане на новите изисквания за софтуер за управление на продажбите


08 януари, 2019

На Интернет страницата си НАП напомня, че за търговците, регистрирани по ДДС, остават само 80 дни до крайния срок за посрещане на новите изисквания за софтуер за управление на продажбите и касови апарати. 

Обародвани ППЗДДС и ППЗМИП


08 януари, 2019
В ДВ, бр. 3 от 08.01.2019 г. са обнародвани:
-   Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) и
-   ПМС № 357 от 31.12.2018 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП).

Информация на НАП относно регистрацията на е-магазините


07 януари, 2019

На интернет страницата си НАП информира, че търговците, които използват собствени, наети електронни магазини или публично достъпни онлайн платформи за продажби са длъжни да подадат информация за това пред НАП до 29 март 2019 г.

Проверки на НАП на фирми със значими МЗ


04 януари, 2019
На Интернет страницата си НАП публикува информация относно стартиране на проверки на дружества, в чиито баланси за 2017 г. има значими материални запаси (МЗ), спрямо приходите от продажби.
 
В Рубрика "Безплатно" предлагаме коментар на данъчното третиране по реда на ЗДДС и ЗКПО при липси и брак на МЗ.

Годишна отчетност за дейността на предприятията 2018 г.


28 декември, 2018

На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно годишната отчетност за дейността на предприятията 2018 г.