Новини

Уебинари „Годишно приключване“ | цена модул ► 60 лв. | Людмила Мермерска, Моника Петрова, Димитър Бойчев, Георги Николов | 180 мин. лекция + 60 мин. дискусия


01 октомври, 2020

Качествени уебинари на достъпни цени от TITA.BG. Един модул струва 60 лв. (ДДС вкл.). Можете да закупите само тези модули, които Ви интересуват. 

 

 

Парични награди за най-добрите предложения на абонатите ни за публикации


01 октомври, 2020

Активно каним всички текущи абонати да предлагат теми за публикации и казуси, които биха били полезни и за останалите читатели. Най-добрите от тях ще получат парични награди.

Становище за приложение на намалената ставка на ДДС за доставката на книги


30 септември, 2020

На интернет страницата на НАП е публикувано Становище относно приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента за доставката на книги съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.07.2020 г.

Относно прилагане на СИДДО със Саудитска Арабия


30 септември, 2020

На интернет страницата на НАП е публикувана информация относно прилагане на новата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Кралство Саудитска Арабия, обнародвана в ДВ, бр. 82 от 18.09.2020 г. 

Становище за определяне на приложимото законодателство по споразумението за социална сигурност с Квебек


29 септември, 2020

На интернет страницата на НАП е публикувано становище за определяне на приложимото законодателство по споразумението за социална сигурност между България и Квебек.

Промени в ЗДБОО, ЗБНЗОК и ЗАДС


29 септември, 2020

В ДВ. бр. 84 от 29.09.2020 г. са обнародвани:

- Закон за допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. (ЗБНЗОК);

- Закон за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (ЗБДОО) , с който са направени и промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).

Предложение на ЕК за нови изменения на Директива 2004/37/ЕО


25 септември, 2020

На 25.09.2020 г. Европейската комисия публикува Предложение за Директива на  Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа. 

Доклад на ОИСР за изпълнение на изискванията за обмена на отчети по държави


24 септември, 2020

На  интернет страницата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е публикуван третият обзорен годишен доклад относно прилагане на изискванията за обмена на отчети по държави.  

СИДДО със Саудитска Арабия и допълнение на ППЗАДС


18 септември, 2020

В ДВ. бр. 82 от 18.09.2020 г. са обнародвани:

- Спогодба между Република България и Кралство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението от данъчно облагане (СИДДО със Саудитска Арабия) и
- Правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС).

НОВО: „Труд и осигуровки“ | TITA.BG


15 септември, 2020

Публикувахме първия си самостоятелен е-бр.  „Труд и осигуровки“.