Новини

!!! Важно: Дати уебинари ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ – Промени 2022 г.

ЗДДС. Промени 2022. Актуални въпроси. (17.02.2022)

ЗДДС. Промени 2022. Актуални въпроси. (18.02.2022)

ЗДДФЛ. Промени 2022 г. Годишно приключване – 2021 г. (21-22.02.2022)

ЗКПО. Промени 2022 г. Годишно приключване – 2021 г. (23-24.02.2022)

ЗДДС. Промени 2022. Актуални въпроси. (25.02.2022)

Нова е-услуга „Приемане на искане за прихващане или възстановяване на надвнесени суми“

На интернет страницата си НАП уведомява за новата електронна услуга „Приемане на искане за прихващане или възстановяване на надвнесени суми“, достъпна в група „Плащане и изчисляване“ в Е-портала на НАП. 

Информация на МФ относно предоставянето на индивидуални квоти за ваучери за храна за 2022 г.

На  интернет страницата на Министерство на финансите (МФ) е публикувана информация относно причината за забавяне при предоставяне на индивидуални квоти за ваучери за храна за 2022 г.

Нова версия 14.01 на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации обр. № 1, 3 и 6

На интернет страницата на НАП е публикувана нова версия 14.01 на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 за доходи, изплатени след 31.12.2018 г., ръководство за инсталация и ръководство за потребителя.

Достъп до записи от годишно приключване ЗКПО и ЗДДФЛ 2021 г. удължен до 28/02/2022 г.

За да Ви улесним с годишното приключване по ЗКПО и ЗДДФЛ за 2021 г., тъй като отложихме януарските си уебинари до обнародването на промените в ЗКПО и ЗДДФЛ, удължаваме срока, в който можете да закупите достъп до записи от декемврийските ни уебинари, изцяло посветени на годишното приключване:

- ЗКПО – годишно приключване 2021 г.

- ЗДДФЛ – годишно приключване 2021 г.

Промени в две постановления за подпомагане на туристическия сектор

В ДВ. бр. 3 от 11.01.2022 г. са обнародвани промени в ПМС № 405 от 2021 г. относно прилагане на схемата за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор и ПМС  № 427 от 2021 г. относно прилагане на схемата за предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите.

Нова е - услуга „Искане за издаване на удостоверение за приложимо осигурително законодателство“

На интернет страницата си НАП информира, че вече е налице нова електронна услуга „Искане за издаване на удостоверение за приложимо осигурително законодателство А1/Уведомление".

Три нови е-услуги за потребители, регистрирани по специални режими за облагане с ДДС

На интернет страницата си НАП информира, че за данъкоплатците, регистрирани по режим извън Съюза, специален режим в Съюза и специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, в Портала за електронни услуги са достъпни три нови е-услуги.