Новини

Информация на НАП за проверки при високи касови наличности в ГФО за 2019 г.


23 септември, 2021

На интернет страницата си НАП информира за извършване на проверки на място при фирми, посочили в годишните си финансови отчети (ГФО) за 2019 г. високи касови наличности.

Разяснение на ЦУ на НАП относно регистриране и отчитане на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки


23 септември, 2021

В Рубрика "Въпроси и отговори" на интернeт страницата на НАП е публикувано разяснение № 20-00-106 от 05.08.2021 г. на ЦУ на НАП относно регистриране и отчитане на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки.

Биткойн и личното подоходно облагане


07 септември, 2021

Представяме видео казус относно данъчното третиране по реда на ЗДДФЛ при извършени транзакции с биткойн от физически лица.

Денонощни проверки на 13-те най-големи борси за плодове и зеленчуци


02 септември, 2021

На интернет страницата си НАП информира, че данъчни от звеното за фискален контрол започват денонощни наблюдения в 13-те най-големи борси в страната за плодове и зеленчуци.

Видео казус относно видеоплатформите и ЗДДФЛ


24 август, 2021

Представяме видео казус относно видеоплатформите, превърнали се за физическите лица в ново средство за генериране на доходи, от гледна точка на данъчни проблеми при прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Видео казус относно дигиталните номади и данъците, които (не) плащат


10 август, 2021

Представяме видео казус относно новото явление "дигитално номадство" от гледна точка на данъчни проблеми, с които могат да се сблъскат дигиталните номади.

Нова Информационна система „Бизнес цикли“ на НСИ


03 август, 2021

От 03.08.2021 г. НСИ стартира нова Информационна система „Бизнес цикли“ (ИС БЦ), изградена чрез високотехнологични ИТ решения. Тя заменя внедрената през 2012 г. ИС „Краткосрочна бизнес статистика“.

Информация на НАП за новата СИДДО с Холандия


29 юли, 2021

На интернет страницата си НАП уведомява, че на 31 юли 2021 г. ще влезе в сила новата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Нидерландия (обн. ДВ, бр. 55 от 2 юли 2021 г.).

Нова СИДДО с Холандия


02 юли, 2021

В ДВ. бр. 55 от 02.07.2021 г. е обнародвана Спогодба между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане, в сила от 31 юли 2021 г.

Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2021 г.


11 юни, 2021

На интернет страницата на НАП е публикувана актуалната версия на Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2021 г.