Новини

Видео казус, илюстриращ измененията при дистанционните продажби от 01.07.2021 г.


12 април, 2021

Представяме видео казус, илюстриращ измененията в ЗДДС и ППЗДДС при дистанционните продажби от 01.07.2021 г.

Промени в Наредба № Н-2/2014 г. за фискален контрол върху стоки с висок фискален риск


09 април, 2021

В ДВ. бр. 29 от 09.04.2020 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 от 2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове (Наредба № Н-2/2014 г.), в сила от 01.06.2021 г.

Нова версия на софтуер за декларации обр. № 1, № 3 и № 6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6


07 април, 2021

На интернет страницата на НАП е публикувана нова версия 13.02 на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени след 31.12.2018 г.

Уебинари: Дистанционни продажби в ЕС от 01.07.2021


05 април, 2021

Два уебинара през май за новите правила, свързани с дистанционните продажби на стоки в ЕС, в сила от 01.07.2021 г.:

  • Записи до 30 юни. Гледате записите, колкото пъти искате в този срок. За курсистите заплатили участие в уебинара достъпът до записа е включен в цената: 60 лв. (ДДС вкл.) за един уебинар за един участник.
  • Дати: 19 май (Моника Петрова), 26 май (Даниела Даракчиева). Предлагаме семинарите през втората половина на май, за да има по-голяма яснота относно прилагане на уредбите.

Промени в ППЗДДС и ППЗАДС


02 април, 2021

В ДВ. бр. 27 от 02.04.2021 г. са обнародвани Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), в сила от 01.07.2021 г. (с изключение на отделни разпоредби, влизащи в сила от началото на м. април) и Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС).

Предварителна регистрация за специалните режими „извън Съюза“, „в Съюза“ и „Внос“


30 март, 2021

На интернет страницата си НАП информира, че от 01.04.2021 г. данъчно задължените лица ще имат достъп до е-услуги на НАП за предварителна регистрация за специалните режими „извън Съюза“, „в Съюза“ и „Внос“.

Решение на СЕС относно третирането на периодите на дежурство в условията на постоянно разположение на повикване


30 март, 2021

На 9 март 2021 г. Съдът на Европейския съюз (СЕС) постанови Решение по дело C‑344/19, с което признава периодите на дежурство в условията на постоянно разположение на повикване за работно време.

Промени в ПМС № 151 от 2020 г. за условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта


23 март, 2021

В ДВ. бр. 24 от 23.03.2021 г. е обнародвано ПМС № 93 от 18.03.2021 г. за изменение и допълнение на ПМС № 151 от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г., в сила от 01.04.2021 г.

Становище относно координация на системите за социална сигурност между държавите членки на ЕС и Обединеното кралство


22 март, 2021

На интернет страницата на НАП е публикувано становище относно координация на системите за социална сигурност между държавите членки на ЕС и Обединеното кралство, след влизане в сила на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от ЕС.

Активна е-услуга с предварително попълнени ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ


16 март, 2021

НАП информира на интернет страница си, че услугата с предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица са достъпни от днес в Портала за е-услуги на НАП.