Новини

Промени в Наредба № H-18 от 13 декември 2006 г.


01 февруари, 2019

С брой 10 на Държавен вестник от 01.02.2019 г. са обнародвани промени в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006г.

60 дни до влизане в сила на новите изисквания за касови апарати


31 януари, 2019

На Интернет страницата си НАП напомня на търговците, регистрирани по ДДС, че до 01 април трябва да са привели касовите си апарати и софтуерни продукти за управление на продажбите в съответствие с новите законови разпоредби.

Промени в Наредба № Н-8 от 2005 г. за 2019 (основните акценти в резюме)


29 януари, 2019

В ДВ, бр. 9 от 29.01.2019 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. Обобщаваме основните промени.

Промени в ЗАДС, ЗМ и Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения


22 януари, 2019
В ДВ, бр. 7 от 22.01.2019 г. са обнародвани:
-   Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, с преходни изаключителин разпоредби на който са направени допълнения и в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и в Закона за митниците (ЗМ), както и
-   Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Публикувана е ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ с баркод


22 януари, 2019

На Интернет страницата си НАП информира, че е публикувана ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ с баркод, както и че формулярът сам изчислява дължимия данък. 

Отмяна на разпоредба в Наредба № 7 от 9.07.2003 г. за дейност като оператор на ваучери за храна


18 януари, 2019

В ДВ, бр. 6 от 18.01.2019 г. е обнародвано Решение № 4344 от 03.04.2018 г. на ВАС, в сила от 18.01.2019 г. с което се отменя разпоредбата на чл. 10, ал. 1, т. 3 от Наредба № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор.

Смяна на софтуер и касови апарати


16 януари, 2019

На Интернет страницата си НАП напомня, че всяка регистрирана по ДДС фирма има 2 седмици, в които да започне смяната на софтуера за управление на продажбите и касовите си апарати, за да успее да се вмести в крайния срок до края на март,

Становище за осигурителното законодателство за 2019 г.


15 януари, 2019

На Интернет страницата на НАП е публикувано становище по прилагане на осигурителното законодателство за 2019 г.

Поправка в ППЗДДС


15 януари, 2019

В ДВ, бр. 5 от 15.1.2019 г. Министерството на финансите прави поправки във връзка с установени технически грешки в Правилника за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), обнародван в ДВ, бр. 3 от 2019 г.):

Проверки на НАП на търговци на криптовалута


14 януари, 2019

На Интернет страницата си НАП информира, че започва проверки на дружества, чийто предмет на дейност е покупко-продажба на криптовалути.