Новини

Нова версия на офлайн модула за Интрастат оператора МИО


02 февруари, 2021

На интернет страницата на НАП е публикувана нова версия на офлайн модула за Интрастат оператора МИО за 2021 г, която подменя версията публикувана на 25.01.2021 г.

Електронно подаване на декларации № 1, № 3, № 5 и № 6


01 февруари, 2021

На интернет страницата си  НАП съобщава, че декларации № 1, № 3, № 5 и № 6, необходими за целите на осигуряването, ще може да се подават чрез портала за електронни услуги на НАП от края на първата седмица на м. февруари.

Нова Наредба за реда за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност


29 януари, 2021

В ДВ. бр. 8 от 29.01.2021 г. е обнародвана Наредба № Т-РД-04-1 от 22 януари 2021 г. за реда за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив от COVID-19. в сила от датата на обнародването й.

Актуализиран софтуер за отчетните регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация


27 януари, 2021

На интернет страницата НАП е публикувана нова версия 10.01, заедно с първоначална инсталация, на програмен продукт (под Windows) за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация и ръководство на потребителя за ползване на продукта.

Информация относно промени при декларирането и отчитането на ДДС, в сила от 01.01.2021 г.


27 януари, 2021

На интернет страницата на НАП е публикува информация относно промени във връзка с декларирането и отчитането на ДДС за данъчни периоди през 2021 г.

Актуализиран софтуер за декларации образец № 1, № 3 и № 6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ


27 януари, 2021

На интернет страницата НАП е публикувана нова версия 13.02 на Клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени след 31.12.2018 г.

ICS2 - Система за контрол на вноса 2 стартира на 15.03 2021 г.


27 януари, 2021

На интернет страницата на Агенция „Митници“ и на сайта на Европейската комисия – Данъчен и митнически съюз – Митническа сигурност - ICS2 е публикуваан информация относно въвеждането на ниво ЕС на Система за контрол на вноса 2  (ICS2), чието въвеждане стартира от 15.03.2021 г.

Промени в ЗМИП. Ратифициране СИДДО с Нидерландия.


26 януари, 2021

В ДВ. бр. 7 от 26.01.2021 г. са обнародвани Закон за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗИ ЗМИП) и Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане (СИДДО с Нидерландия).

 

Версия офлайн модул за Интрастат оператора МИО-2021


25 януари, 2021

На интернет страницата на НАП в рубриката Интрастат/Софтуер и ръководство за ползване е публикувана новата версия на офлайн модула за Интрастат оператора МИО за 2021 година.

Информация на Агенция "Митници" за системата REX


22 януари, 2021

На интернет страницата на Агенция "Митници" е публикувана информация, че съгласно разпоредбите на СТС, от 01.01.2021 г. стоките с произход от Обединеното кралство и от ЕС могат да ползват преференциално тарифно третиране при внос в двете страни по споразумението и че от 25.01.2021 г. се въвежда в експлоатация новата Централна система на Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ на ЕК за регистрирани износители REX.