Ново видео: Третиране по реда на ЗДДС на транспортиране на стоки в ЕС и извън него

08 октомври, 2017

Гледайте на Интернет страницата на ТИТА ново безплатно видео:
 
 
Лектор: Моника Петрова, данъчен експерт
 
От есента ще можете да купите предстоящите ни е-семинари за промените в ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО и КТ и годишно приключване. За абонатите ни са включени в годишния абонамент.

Назад към новините