Справка за собствеността на акции с ПИК от НАП

11 януари, 2018

На Интернет страницата си НАП уведомява за обща електронна услуга за гражданите на Централен депозитар и НАП. Всеки ще може да направи подробна справка за собствеността си върху акции на интернет страницатa на Централен депозитар чрез въвеждане на ЕГН и персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП.
 
Справката е достъпна на сайта на Централен депозитар: https://ewallet.csd-bg.bg.

Назад към новините